Ceny konzultací

27.04.2015 14:24

Vstupní konzultace trvá zhruba 60 minut a stojí 400 Kč.

Následné konzultace trvají kratší dobu (zpravidla kolem 30 minut) a stojí 200 Kč. Je-li třeba delší konzultace, platí pravidlo 200 Kč za každou započatou půlhodinu.