... a to v této poradně.

... a to v této poradně.